Programma's

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten & baten

x€ 1.000

Lasten

8.214.394

10,6 %

Baten

6.084.852

7,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2021 17:37:45 met de export van 06/10/2021 10:23:51