Welkom op de site van de jaarrekening 2020 van de gemeente Dalfsen. De gemeente Dalfsen zet in op een goede dienstverlening aan haar inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Met deze online jaarrekening 2020 maken we op een eenvoudige manier inzichtelijk wat we in 2020 hebben gedaan.

Baten Gerealiseerd€ 77.661.317

Een afwijking van € 4.005.097 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ -77.816.267

Een afwijking van € -3.850.147 ten opzichte van de begroting

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2021 17:37:45 met de export van 06/10/2021 10:23:51