Programma's

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Omschrijving van het programma

De gemeente moet beschikken over een actueel ruimtelijk- en omgevingsbeleid. Hiermee wordt ingespeeld op wettelijke kaders en maatschappelijke ontwikkelingen. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten. Wij betrekken en stimuleren maatschappelijke partners bij het vormgeven en uitvoeren van ons beleid.

Lasten & baten

x€ 1.000

Lasten

10.226.804

13,1 %

Baten

9.223.488

11,9 %

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2021 17:37:45 met de export van 06/10/2021 10:23:51